Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Základné informácie o projekte

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen v septembri 2013 reagovala na výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programovej oblasti: „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“,
opatrenie: Modré školy / Blue Schools, ktorú vyhlásil Správca programu - Úrad vlády Slovenskej republiky.

Cieľom programu je vytvoriť a realizovať opatrenia a stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy a zvýšenie povedomia verejnosti a vzdelávanie v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Celý program je Financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výstupom programu je: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Na základe predloženého projektu s názvom Moderná škola, sme v máji 2014 získali grant - nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu vo výške 37 670 eur. Bližšie info získate na adrese www.eeagrants.sk, alebo http://eeagrants.org/


 
Projektová zmluva

 
Partnerská zmluva s NLC Zvolen

 
Realizácia adaptačných opatrení

 
Výsadba stromov

 


Úvodná stránka