Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slovensko - Litva

Bilaterálny projekt Erasmus+

 

Partnerská krajina: Slovensko a Litva

Koordinátor: Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Téma projektu: „Prenosná vodná elektráreň“ 

Trvanie: od septembra 2017 do decembra 2018

Projekt je zameraný na vyučovacie predmety: fyzika a nemecký jazyk

 Übertragbares Wasserkraftwerk 

 

Naša partnerská škola:

 

Kauno r. Akademijos Ugnes Karvelis gimnazija

Školu navštevuje  približne 1000 žiakov vo veku od 6 do 19 rokov. Gymnázium ponúka primárne vzdelanie a vyšší stupeň vzdelania. Nemecký jazyk sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk, tak ako aj ruský a francúzsky jazyk. Dôraz sa kladie na šport, prírodné vedy a profesijnú orientáciu. Gymnázium Ugnes Karvelis kooperuje s inými vzdelávacími inštitúciami a podnikmi. Intenzívna spolupráca prebieha medzi gymnáziom a  Univerzitami  Aleksandras Stulginskis a Vytautas Magnus v Kaunase. Škola spolupracuje s firmou Elinta, ktorá podporuje vyučovanie fyziky.

 

Zameranie projektu:

  • podpora prírodovednej gramotnosti žiakov, zvýšiť ich záujem o prírodné vedy, pochopiť prepojenie vedy, fyzikálnych zákonov a bežného života
  • priblíženie fyziky žiakom, ukázať im podstatu  bádania a  vedeckého poznania, hľadať praktické využitie fyzikálnych zákonov, riešiť úlohy z každodenného života
  • zlepšenie komunikačných zručností v nemeckom jazyku
  • spoznanie nových ľudí, krajiny a jej tradícií
  • vytvorenie Fyzikálnej príručky pre učiteľov fyziky, ktorá bude obsahovať

6 fyzikálnych zákonov s ich históriou, demonštračnými pokusmi, vzťahmi, formuláciou a príkladmi z praxe

  • zhotovenie prenosnej vodnej elektrárne
  • zdokonalenie manuálnych zručností

 

 


 


Úvodná stránka