Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pravidlá

Pravidlá

Pravidlá sú záväzné pe všetkých účastníkov súťaže “The Art Challenge” a je nutné ich dodržiavať.

Súťažiaci

Súťažiť môžu všetci študenti, učitelia a zamestnanci školy
Nesúťažne sa môžu zúčastniť bývalí študenti a ich priatelia
Súťaž je anonymná. Prácam budú priradené čísla. Mená sa zverejnia pri vyhodnotení so súhlasom súťažiacich
So súhlasom súťažiaceho budú práce uverejnené na webstránke súťaže, prípadne v školskom časopise alebo v obrázkových publikáciách o škole
Po skončení záverečnej výstavy “The Best of” v júni, budú práce vrátené autorom, príp. si ich môžu kedykoľvek počas šk. roku vypýtať
Súťažiť je dovolené len s vlastnými prácami
Súťažiaci smie používať označenie Homo artis!

Súťažné práce

Súťažiaci môže odovdať maximálne 3 práce
Minimálny rozmer práce je 15x21 cm
Práce je dôležité nalepiť na podkladový papier (do minimálneho rozmeru sa neráta!), alebo ich vytlačiť/dodať s vhodným okrajom
Práce treba odovzdať do určeného termínu
Samostatne vytlačený lístok s názovom práce a druhom fotoaparátu, alebo druhom výtvarnej techniky sa odovzdáva spolu s dielom
Samostatne vytlačené sprievodné slovo môže vhodne doplniť prácu (nepovinné)

Hlasovanie

Hlasovať môžu všetci študenti, učitelia a zamestnanci školy
Každý má právo na jeden hlasovací lístok
Každý hlasuje len za seba. Môžete obodovať tri práce
Na hlasovacom lístky napíšte číslo fotky, ktorej dávate max 3b, 2 b, alebo 1 bod
Z opačnej strany napíšte svoje meno a triedu, môžete pri losovaní vyhrať čokoládu
Hlasovací lístok vhoďte do špeciálnej škatule
Nepodvádzajte! Je to smutné!


 


Úvodná stránka