Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ciele a výstupy projektu

Ciele a výstupy projektu

  • Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v areáli gymnázia ukážkové typy adaptačných opatrení na zmiernenie vplyvu zmeny klímy, ktoré budú zároveň slúžiť ako názorná učebná pomôcka pre žiakov.

  • Cieľom projektu je aj zmena metód vyučovania so zameraním na manažment dažďovej vody, rozvoj environmentálnej výchovy, zvyšovanie povedomia o životnom prostredí, zmena vzťahu človeka k vode.
  • Škola chce reagovať na zmenu klímy a prostredníctvom tohto projektu ukázať žiakom školy, ale i širokej verejnosti možnosti realizácie rôznych adaptačných opatrení.
  • Do projektu budú zapojení všetci žiaci školy v rámci vyučovacích hodín, ale tiež pri realizácii adaptačných opatrení v priestoroch školy.
  • Okrem žiakov školy bude do projektu zapojené aj Národné lesnícke centrum vo Zvolene, ako partner a odborný poradca, ďalej Rada rodičov, rôzne neziskové organizácie a široká verejnosť.

Výstupy projektu:

  • Vypracovanie učebných osnov v predmetoch biológia, chémia a geografia so zameraním na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy
  • Realizácia aspoň štyroch typov adaptačných opatrení v priestoroch a okolí školy
  • Publikovanie informácií o projekte prostredníctvom web stránky

 


 

Prezentácie a výstupy projektu

 Bio_1.pdf (164.1 kB) Bio_1.pdf (164.1 kB)

 
 Bio_2.pdf (1.4 MB) Bio_2.pdf (1.4 MB)

 
 Bio_3.pdf (162.9 kB) Bio_3.pdf (162.9 kB)

 
 GEO_1.pdf (1.2 MB) GEO_1.pdf (1.2 MB)

 
 CHE_1.pdf (674.2 kB) CHE_1.pdf (674.2 kB)

 
 CHE_2.pdf (597.5 kB) CHE_2.pdf (597.5 kB)

 
 CHE_3.pdf (1.1 MB) CHE_3.pdf (1.1 MB)

 
Prezentácia projektu v OSLO

 


Úvodná stránka